สเปรย์ virx ภายใต้แบร์นดัง SaNOtize

  • February 1, 2023, 3:01 am
  • 336

ทางด้าน EFORL ได้ถูกแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ จากทางนิคมอุตสาหกรรมเครื่องมือการแพทย์ INC ที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสเปย์ต้านโควิดทางด้านลำคอและโพรงจมูกโดยใช้ภายใต้ชื่อดังแบนระดับโลกอย่าง VirX ที่ถูกผลิตขึ้นโดยบริษัทของ Sanotize ประเทศอิสราเอล โดยได้มีการจัดวางจำหน่ายในช่วงกลางเดือนกันยาที่ผ่านม าโดยในการจัดวางจำหน่ายนี้มีการขายที่เกิน ความคาดหวัง เนื่องจากสามารถจำหน่ายทะลุเป้าได้มากถึง สองพันล้าน บาท

 

VirX ต้านโควิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

โดยที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัคซีนและการรักษาโรคของโครงการ โควิด-19 นักวิทยาศาสตร์ชาวอิสราเอลได้มีการร่วมก่อตั้งบริษัท สเปรย์ Virx ขึ้นมาโดยได้มีการทดลองและทดสอบใช้กับผู้ป่วยจริงและนำมาใช้ทดลองกับเชื้อ โควิด-19 ทุกทุกสายพันธุ์รวมไปถึงโควิดสายพันธุ์ Delta ผลสรุปออกมาว่าสเปรย์ตอนโควิดนี้สามารถที่จะช่วยยับยั้งและลดจำนวนของเชื้อไวรัสหรือเชื้อโควิดได้อย่างรวดเร็วและในส่วนของการกำจัดและป้องกันซึ่งสเปรย์ต้านโควิดนี้ยังช่วยรักษาอาการเบื้องต้นของผู้ป่วยที่มีอาการติดเชื้อหรือติดโควิดถ้าหากว่าได้ใช้เพื่อป้องกันเพียงแค่ฉีดสเปรย์ผ่านทางโครงจมูกวันละสองครั้งต่อหนึ่งวันก็สามารถที่จะช่วยยับยั้งและลดปัญหาของการติดเชื้อไวรัสได้แล้วถ้าหากว่ามีการติดเชื้อก็สามารถที่จะป้องกันโดยทำการพ่นประมาณห้าถึงหกครั้งต่อหนึ่งวันจะเป็นการช่วยลดและกำจัดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสไม่ให้เข้าสู่ร่างกายหรือระบบภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในเวลาต่อมาทางด้านของบริษัท อี ฟอร์ แอล แอม เอม ได้มีการเปิดเผยว่าทางด้านบริษัทนี้ได้มีการวางแผนในการจัดวางจำหน่ายสินค้า สเปรย์ virx ต้านโควิด และยับยั้งโรคระบาด โควิด-19 โดยจะมีการสั่งผลิตให้เพิ่มมากขึ้นโดยจะมีตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องมือทางการแพทย์ อย่างสเปรย์ต้านโควิด สเปรย์ virx ที่สามารถยับยั้งและกำจัดเชื้อไวรัสทางระบบหายใจ โดยจะเป็นผู้ผลิตคนเดียวกันกับสเปรย์พ่นจมูกของแบรนด์ Enovid และ แบรนด์ของ Sanotize หรือในประเทศไทยของเราใช้ชื่อแบรนด์ว่า เวิร์ค (virx) นั่นเอง โดย สเปรย์ virx นี้ได้รับการตรวจสอบและทำการทดสอบจากทางต่างประเทศที่มีการคอนเฟิร์มและยืนยันมาว่าสามารถที่จะช่วยลดปัญหาของการเจริญเติบโตจากเชื้อไวรัส โควิด-19 ได้ร้อยละ 95% ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงแรกและร้อยละ 99% ภายใน 72 ชั่วโมงหลังอีกด้วย