สเปรย์ ต้านโควิด ที่มีส่วนผสมจาก Nitric Oxide

  • February 1, 2023, 3:23 am
  • 275

 

ปัจจุบันได้มีการผลิตยาเพื่อป้องกันเชื้อโรค และการติดต่อของเชื้อไวรัสควิด-19 หนึ่งในนั้นก็คือ สเปรย์ ต้านโควิด ภายใต้ชื่อแบรนด์ VirX ที่เป็นสินค้านำเข้าจากประเทศแคนนาดา โดยยาพ่นจมูกต้านโควิด ได้ผ่านการทดลองจากประเทศแคนนาดาและประเทศอังกฤษ ที่ได้ทำการทดลองกับผู้ติดเชื้อในจำนวนหนึ่งร้อยคน โดยให้ทดลองใช้สเปรย์ในทุกๆ 4 ชั่วโมง เห็นผลได้ว่าการพ่น สเปรย์ ต้านโควิด สามารถช่วยลดการติดเชื้อได้มากถึงร้อยละ 95 ภายในเวลา 24 ชั่วโมง และลดการติดเชื้อได้ร้อยละ 99 ภายในเวลา 72 ชั่วโมง ข้อแนะนในการพ่นสเปรย์สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรที่จะทำการพ่นวันละ 1-2 ครั้ง โดยในตัวยานี้จะสามารถชวยลดการติดเชื้อและยับยั้งได้ยาวนานมากถึง 12 ชั่วโมง

ในการผลิตของ สเปรย์ ต้านโควิด ได้มีการผลิตขึ้นมาเพื่อป้องกันการติดเชื้อ และยับยั้งการแพร่กระจายเชื้อไวรัสลงสู่ปอดและรับบทางเดินหายใจส่วนบน อย่างที่ทราบว่าโรคโควิดเป็นการติดต่อผ่านทางระบบหายใจและการสัมผัสเข้าสู่โพรงจมูก ดังนั้นจึงได้มีการคิดค้นยาต้านโควิดมาในรูปแบบของยาพ่น หรือ สเปรย์ นั้นเอง โดยส่วนประกอบและสารถสกัดภายในยานี้ได้มีการใช้ส่วนผสมและได้สกัดมาจากสาร Nitric Oxide ที่เป็นสารจากธรรมชาติสามารถสลายได้เอง ทั้งยังช่วยป้องกันการติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

สเปรย์ ต้านโควิด ป้องกันโควิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Nitric Oxide คืออะไร ?

ในส่วนของสารไนตริกออกไซด์ถือได้ว่าเป็นสารที่ร่างกายของมนุษย์สามารถผลิตเองได้ทั้งยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อร่างกาย โดยคุณสมับิตพิเศษของสารไนตริกออกไซด์มีหน้าที่ในการกำจัดและฆ่าเชื้อไวรัส แบคทีเรีย ภายในร่างกายมนุษย์ เนื่องจากว่าสาร Nitric Oxide เป็นโมเลกุลที่มีขนาดค่อนข้างเล็กมากๆ สามารถทำการผลิตจากเซลล์ที่บุผิวชั้นในของเส้นเลือกที่มีอยู่ในร่างกาย เพราะฉะนั้นในการผลิต สเปรย์ ต้านโควิด จึงได้มีการนำเอาสารไนตริกออกไซด์มาเป็นส่วนผสมภายในผลิตภัณฑ์เพราะมีความปลอดภัยต่อร่างกายสูง นอกเหนือจากการป้องกันเชื้อไวรัสโควิดแล้วยังสามารถช่วยรักษาโรคต่างๆได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ เป็นต้น