สเปรย์พ่นจมูก virx เชื้อลดลง 99.99%

  • February 1, 2023, 3:18 am
  • 260

 

ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อและการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 แล้วแต่ก็ยังคงป้องกันได้ไม่เต็มร้อยเพื่อความปลอดภัยมากขึ้นในการพ่น สเปรย์พ่นจมูก virx จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะสามารถยับยั้งและป้องกันการติดเชื้อไวรัสทางลำคอและโพรงจมูก ที่จะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันภายในร่างกายมากยิ่งขึ้น จากการทดสอบและได้รับการรองรับจากต่างประเทศว่า สเปรย์พ่นจมูก virx สามารถช่วยลดการเติบโตของเชื้อไวรัสได้ร้อยละ 95% ภายใน 24 ชม. และ ร้อยละ 99% ภายใน 72 ชม. และที่สำคัญช่วยยับยั้งการแพร่กระจายเชื้อไวรัสลงสู่ปอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

SaNOtize ผู้ผลิตและคิดค้นยาต้านโควิดชนิดสเปรย์พ่นภายใต้ชื่อ สเปรย์พ่นจมูก virx ได้ผ่านการทดลองกับผู้ที่ติดเชื้อ Covid-19 ทุกๆสายพันธุ์ ผลการทดลองออกมาว่า การพ่นสเปรย์ต้านโควิด สามารถช่วยรักษาและป้องกันอาการเบื้องต้นได้จริง หากมีการใช้อย่างต่อเนื่อง โดยในการพ่นสเปยร์หากพ่นเพื่อป้องกันสามารถพ่นได้วันละหนึ่งถึงสองครั้งต่อวัน แต่สำหรับผู้ที่ติดเชื้อแล้วก็สามารถรักษาได้โดยการพ่นวันละห้าถึงหกครั้ง เพื่อที่จะเป็นการลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสไม่ให้เข้าไปทำร้ายภายในร่างกายของมนุษย์ได้

 

การพ่น สเปรย์พ่นจมูก virx  สามารถที่จะช่วยป้องกันและยับยั้งเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจส่วนบนและยังป้องกันไวรัสเข้าโพรงจมูกได้อย่างยาวนาน 8 ถึง 12 ชั่วโมง หากได้ใช้เป็นประจำทุกวันจะสามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิธีการใช้สามารถทำการพ่นสเปรย์เข้าไปในรูจมูกข้างละหนึ่งครั้งโดยทำการพ่นวันละสองครั้งในช่วงเช้าและก่อนนอน ก่อนที่จะทำการพ่นสเปรย์จะต้องทำความสะอาดล้างมือให้เรียบร้อยและจัดแนวสามเหลี่ยมบนฝาและขวดหลังจากนั้นก็ทำการดึงฝาครอบป้องกันขึ้นแล้วทำการสอดปลายขวดเข้าไปในรูจมูกข้างเดียวและใช้นิ้วปิดรูจมูกอีกหนึ่งข้างไว้จากนั้นฉีดสเปรย์เข้าไปในรูจมูกหนึ่งครั้งและทำการร 5 วินาที หลังจากนั้นทำซ้ำในรูจมูกอีกข้างหนึ่ง ในระหว่างที่ทำการพ่นสเปรย์แนะนำว่าควรเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยเพื่อที่จะป้องกันการสำลักและป้องกันไม่ให้น้ำไหลย้อนออกทางรูจมูก และอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญในการใช้สเปรย์พ่นจมูกไม่ควรที่จะใช้ร่วมกับผู้อื่นหลังจากที่ทำการพ่นสเปรย์เป็นที่เรียบร้อยต้องทำความสะอาดทุกครั้งและเช็ดให้แห้งเป็นประจำ