สเปรย์พ่นจมูก virx ยับยั้งไวรัส 72 ชั่วโมง

  • February 1, 2023, 3:30 am
  • 314

 

หลังจากที่ได้มีการผลิต สเปรย์พ่นจมูก virx ขึ้นมาสามารถที่จะช่วยลดปัญหาและกำจัดเชื้อไวรัสได้อย่างเห็นผลได้ชัดเจน จากการทดลองและการพิสูจน์ของผู้ป่วยจริงสามารถเห็นได้เลยว่าการใช้สเปรย์พ่นจมูกสามารถที่จะช่วยยับยั้งการแพร่กระจายเชื้อโควิดได้จริง ซึ่งในการฉีด สเปรย์พ่นจมูก virx สามารถลดการติดเชื้อได้ร้อยละ 95% ภายใน 24 ชั่วโมงแรกและร้อยละ 99.99% ภายใน 72 ชั่วโมงหลังถือได้ว่าเป็นการลดปริมาณและป้องกันเชื้อไวรัสได้ค่อนข้างยาวนานเลยทีเดียว

จึงทำให้การฉีดสเปรย์ต้านโควิดได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการของคนทั่วโลก สเปรย์พ่นจมูก virx จะใช้สาร Nitric Oxide ที่เป็นสารประกอบจากธรรมชาติโดยสามารถที่จะผลิตขึ้นเองในระบบร่างกายมนุษย์โดยสรรพคุณและคุณสมบัติอันโดดเด่นที่สามารถช่วยป้องกันเชื้อไวรัสหรือเชื้อโควิดในระบบทางเดินหายใจส่วนบนและยับยั้งป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสลงสู่ปอดโดยภายในสารไนตริกออกไซด์ สามารถที่จะช่วยลดการติดเชื้อและเพิ่มการไหลเวียนของหลอดเลือดในทางเดินหายใจ ได้เป็นอย่างดีจึงทำให้สเปรย์พ่นจมูกที่มีประกอบด้วยสารจากธรรมชาตินี้ไม่มีผลกระทบต่อร่างกายของมนุษย์แต่อย่างใดแต่จะช่วยกำจัดและลดปริมาณรวมไปถึงป้องกันเชื้อโรคและเชื้อโควิดได้เป็นอย่างดี

 

สเปรย์พ่นจมูก virx ป้องกันไวรัสโควิดได้ยาวนานมากุึง 72 ชั่วโมง

 

สเปรย์พ่นจมูก virx ป้องกันอะไรได้บ้าง ?

สำหรับสเปย์พ่นจมูกต้านโควิดที่มีการคิดค้นจากทีมแพทย์คุณภาพที่ได้มีการผลิตตัวยาหรือสเปรย์พ่นจมูกขึ้นมาที่จะช่วยในการยับยั้ง ลดปัญหาการแพร่กระจายเชื้อไวรัสและกำจัดเชื้อไวรัส โควิด-19 ทำให้บรรเทาหรือลดปัญหาของการติดเชื้อได้มากยิ่งขึ้นซึ่งภายในการพ่นสเปรย์จะสามารถช่วยป้องกันไวรัสเข้าโพรงจมูกได้อย่างยาวนานมากถึง 8-12 ชั่วโมง จึงทำให้โอกาสที่จะติดเชื้อไวรัสนั้นเกิดขึ้นได้น้อยมากกว่าการที่ไม่ได้ทำการพ่นหรือฉีดสเปย์แต่อย่างใด โดยในต่างประเทศการพ่นสเปรย์ได้รับการยอมรับและเป็นที่ต้องการกันอย่างมากมายเพราะจากผู้ใช้งานจริงพบเห็นได้ว่าการฉีดสเปรย์นี้ยับยั้งการ เกิดเชื้อโรคและลดปริมาณของเชื้อไวรัสได้จริง