สเปรย์พ่นจมูก virx ป้องกันการติดเชื้อ Covid-19

  • February 1, 2023, 2:20 am
  • 255

 

สเปรย์พ่นจมูก virx มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากคุณสมบัติของสเปรย์นั้นสามารถช่วยป้องกันยับยั้งการแพร่กระจายเชื้อไวรัสลงปอด โดยความอันตรายของโรค Covid-19 นี้หากติดเชื้อแล้วโอกาสที่ไวรัสจะเข้าไปทำลายปอดค่อนข้างสูง ตามหลักแล้วไวรัสจะแพร่จากคนไปสู่คนเสียส่วนใหญ่โดยจะผ่านทางฝอยละอองทางช่องปากและจมูก เมื่อผู้ที่ติดเชื้อไอหรือจามออกมาก็จะส่งผลทำให้ได้รับเชื้อจากการหายใจเอาฝอยละอองเข้าไปเต็มๆ หรืออีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ติดเชื้อได้ง่ายมากจากการสัมผัส โดยเอามือไปจับพื้นผิวฝอยละอองและไปสัมผัสบนใบหน้านั้นเอง

ในส่วนของระยะในการฟักตัวนับจากการติดเชื้อและการแสดงอาการตั้งแต่ 1 ถึง 14 วัน ค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ห้าถึงหกวันโดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการภายใน 14 วัน หากในช่วงเวลานี้ไม่รีบรักษาอาจจะทำให้เสียชีวิตได้ ดังนั้นทางที่ดีในการป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสแพร่กระจาย สามารถป้องกันได้โดยการใช้ สเปรย์พ่นจมูก virx ช่วยป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อไวรัส โดยสเปรย์สามารถป้องกันและลดเชื้อได้ 95% ถึง 99% ทั้งยังสามารถช่วยป้องกันไวรัสเข้าโพรงจมูกได้อย่างยาวนานมากถึง 12 ชั่วโมงและยับยั้งเชื้อไวรัสภายใน 72 ชั่วโมง

การใช้ สเปรย์พ่นจมูก virx  สามารถที่จะช่วยลดปัญหาในการติดเชื้อไวรัสได้ค่อนข้างมากเพื่อลดความเสี่ยง ควรพ่นสเปรย์ทั้งเช้าและเย็นวันละหนึ่งถึงสองครั้ง เนื่องจากการพ่นสเปรย์จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและการใช้ชีวิตประจำวันไม่ให้เกิดความเสี่ยงมากที่สุด โดยสเปรย์ในหนึ่งขวดทำการพ่นได้ 200 ครั้ง หลังจากเปิดใช้งานจะสามารถใช้ได้ 30 วันหรือภายในหนึ่งเดือนและไม่ควรที่จะใช้ร่วมกันกับผู้อื่นเพื่อสุขภาพและอนามัยที่ดี แต่ถึงอย่างไรก็ตามก่อนออกจากบ้านก็ควรที่จะสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างพร้อมกับล้างมือบ่อยบ่อยและใช้ สเปรย์พ่นจมูก virx   เป็นตัวช่วยในการป้องกันเชื้อโรคเพียงเท่านี้ก็จะทำให้การใช้ชีวิตในแต่ละวันปลอดภัยมากยิ่งขึ้น