สเปรย์พ่นจมูก virx ป้องกันการติดเชื้อโควิด

  • February 1, 2023, 2:30 am
  • 297

 

ในช่วงเดือนธันวาปี 2019 ได้มีการระบาดโรค โควิด-19 ที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนโดยถือได้ว่าเป็นโรคติดต่อที่มาจากไวรัสโคโรนา โดยเชื่อไวรัสนี้ได้มีการระบาดไปทั่วโลกและส่งผลกระทบอย่างมากมายมหาศาล จากแหล่งที่มาของเชื่อไวรัส คาดว่าน่าจะมาจากการที่ไวรัสจากสัตว์ตัวกลางได้มีการแพร่กระจายและระบาดมาสู่คนโดยผู้ป่วยที่ติดเชื้อรายแรกนั้นเริ่มมีอาการในวันที่หนึ่งธันวาปี 2019 แต่ไม่ได้มีการเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับตลาดที่ต้องเป็นที่น่าสงสัยในเมืองอู่ฮั่นประเทศจีน แต่ก็จะมีผู้ป่วยอยู่หลายหลายที่อาจจะมีมาตั้งแต่ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนหรืออาจจะมีมาก่อนหน้านี้ซึ่งในการทดสอบและมีการเก็บตัวอย่างจากสิ่งแวดล้อมภายในตลาดได้ถูกนำเอาไปตรวจและพบเจอว่ามีเชื่อไวรัสจำนวนมากในบริเวณนั้นโดยจะมากที่สุดในบริเวณที่ค้าสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงในฟาร์มนั่นเองจึงบอกได้ว่าตลาดอาจจะเป็นที่ไปที่มาของการกำเนิดเชื่อไวรัสนั่นเอง

 

ป้องกันเชื้อไวรัสด้วย สเปรย์พ่นจมูก virx

ด้วยความรุนแรงของเชื่อไวรัส โควิด-19 นี้ได้มีการแพร่กระจายจากคนสู่คนผ่านทางฝอยละอองจากจมูกหรือช่องปากโดยจะเป็นการขับออกมาเมื่อผู้ป่วยมีอาการไอหรือจามก็จะทำให้รับเชื้อไวรัสจากการหายใจโดยการนำเอาฝอยละอองเข้าไปจากผู้ป่วยหรือการสัมผัสในบริเวณที่มีฝอยละออง โดยในระยะของการนับจากการติดเชื้อไวรัสและการแสดงอาการของผู้ป่วยหากอยู่ในช่วงระยะของไวรัสที่ได้มีการฟักตัวจะมีตั้งแต่ในช่วงหนึ่งถึง 14 วันโดยจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณห้าถึงหกวันซึ่งหากเฉลี่ยออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะอยู่ที่ร้อยละ 97% ของผู้ป่วยโดยจะมีอาการแรกเริ่มภายใน 14 วัน

 

Virx สเปรย์พ่นจมูก

 

แต่ถึงแม้ว่าไวรัส โควิด-19 จะเป็นเชื่อไวรัส จากการติดต่อแต่ก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงโดยการไม่สัมผัสเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมือให้สะอาด ก็สามารถที่จะช่วยหลีกเลี่ยงการติดเชื้อได้และที่สำคัญยังสามารถที่จะป้องกันโดยการพ่น สเปรย์พ่นจมูก virx ที่สามารถยับยั้งการติดเชื้อไวรัสไม่ให้แพร่กระจายลงปอดโดยสเปรย์ยังสามารถที่จะช่วยป้องกันเชื่อไวรัสในระบบทางเดินหายใจส่วนบนสามารถที่จะป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าโพรงจมูกได้อย่างยาวนานมากถึง 12 ชั่วโมงและป้องกันเชื้อไวรัสได้ภายใน 72 ชั่วโมงจากการพิสูจน์ของผู้ป่วยที่ได้ใช้จริงเห็นได้ว่าการพ่นสเปรย์เชื่อไวรัสสามารถที่จะช่วยลด ปัญหาและกำจัดเชื้อไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพจริง

 

โดยในต่างประเทศ ได้มีการจัดวางจำหน่าย สเปรย์พ่นจมูก virx ตามร้านขายยาทั่วไปและได้รับการยืนยันอย่างถูกต้องโดยถือได้ว่าสเปรย์พ่นจมูกเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากว่ามีสรรพคุณในเรื่องของการช่วยยับยั้งและป้องกันเชื้อไวรัสและการติดเชื้อโควิดได้จริง ในการใช้ สเปรย์พ่นจมูก virx หากต้องการที่จะพ่นเพื่อป้องกันก็สามารถที่พ่น ได้วันละหนึ่งถึงสองครั้งซึ่งจะสามารถช่วยป้องกันได้ยาวนานมากถึง 8 ชั่วโมงและสำหรับผู้ที่ติดเชื้อในระยะแรกควรที่จะพ่นต่อเนื่องกันอย่างน้อย 3 วัน วันละ 5 ครั้งหรือภายในทุกทุก 4 ชั่วโมงและในส่วนของผู้ที่ติดเชื้อในระยะฟักตัวควรที่จะใช้อย่างต่อเนื่อง 7 วัน วันละ 5 ครั้งหรือภายในทุกๆ 4 ชั่วโมงเช่นเดียวกัน