ข้อดีของสเปรย์พ่นจมูก virx

  • February 1, 2023, 3:21 am
  • 338

 

จากการวิจัยที่ทางทีมแพทย์ได้ศึกษาเพราะเห็นว่าใน สเปรย์พ่นจมูก virx มีสารไนตริออกไซด์ เป็นส่วนผสมในสเปรย์อัตราส่วน 0.2% โดยสามารถที่จะช่วยกำจัดเชื้อไวรัสได้จริงและสามารถที่จะลดปัญหาของการติดเชื้อไวรัสโควิดได้ภายใน 72 ชั่วโมงโดยมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากซึ่งในศาลสามารถที่จะช่วยลดจำนวนและการเพิ่มเชื้อไวรัสได้จริงและสามารถใช้ได้กับบุคคลทั่วไป รวมไปถึงสตรีตั้งครรภ์ ที่ไม่มีสารอันตรายใดใดต่อร่างกายอีกด้วย

 

ทางทีมแพทย์ได้กล่าวถึง สเปรย์พ่นจมูก virx ในประเทศไทยถือว่าเป็นสเปรย์และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าสนใจและเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมากจากการศึกษาจากเอกสารในต่างประเทศเพราะเห็นว่าสารไนตริออกไซด์ เป็นสารจากธรรมชาติที่ช่วยยับยั้งการติดเชื้อได้โดยจะเคลือบอยู่ในโพรงจมูกเพื่อที่จะสามารถป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสเข้าไปจับตัวกับเนื้อเยื่อในร่างกายของมนุษย์และคุณสมบัติพิเศษของสเปรย์พ่นจมูกมีการปล่อยสารไนตริออกไซด์ ในประริมาณจำนวนที่เหมาะสมที่จะสามารถช่วยกำจัดเชื้อไวรัสในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการวิจัยหลายประเทศเห็นว่าสารไนตริออกไซด์ ลดปัญหาและกำจัดเชื้อไวรัสได้จริงและช่วยลดปริมาณไวรัสในร่างกายได้มากถึง 99% โดยถือว่าเป็นปริมาณที่มากพอสมควรและบ่งชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของฤทธิ์ยาที่สามารถช่วยกำจัดเชื้อไวรัสได้จริง

 

สเปรย์พ่นจมูก virx

 

ในการใช้ สเปรย์พ่นจมูก virx ได้รับผลการยืนยันจากต่างประเทศว่าสามารถที่จะช่วยลดปัญหาและกำจัดเชื้อไวรัส การแพร่กระจายเชื้อไม่ให้ลงปอดได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดจำนวนของเชื้อไวรัสได้จำนวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว และสิ่งที่ดีไปกว่านั้นคือสเปรย์พ่นจมูกสามารถที่จะช่วยยับยั้งและป้องกันได้กับเชื้อไวรัสโควิดทุกทุกสายพันธุ์โดยในการใช้เพียงแค่ทำการฉีดพ่นทางโพรงจมูกวันละหนึ่งถึงสองครั้งต่อวันแต่ถ้าหากผู้ป่วยท่านใดที่มีความเสี่ยงหรือติดเชื้อแล้วก็สามารถที่จะทำการรักษาโดยการพ่นห้าถึงหกครั้งต่อวันโดยมันจะเป็นการกำจัดและลดปัญหาของการแพร่กระจายเชื้อโควิด -19 ในร่างกายได้ 

 

ทำไมต้องใช้สเปรย์พ่นจมูก virx ?

  • ช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ช่วยกำจัดและลดปัญหาของการติดเชื้อได้ร้อยละ 95 - 99%
  • ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสสู่ปอด
  • ป้องกันไวรัสเข้าโพรงจมูกได้ยาวนานมากถึง 12 ชั่วโมง
  • ป้องกันเชื่อไวรัสได้ภายในเวลา 72 ชั่วโมง
  • ป้องกันและยับยั้งเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจส่วนบน